Mgr. Růžena Krátká

Vítám vás na stránkách firmy ELiEN s.r.o.

Už více než deset let působíme ve firmách, kde se podílíme na realizaci organizačních změn, řešení všedních problémů i na zvládání krizových situací. Za tuto dobu jsme získali mnoho cenných zkušeností v oblasti podnikové ekonomiky, řízení lidských zdrojů a firemního vzdělávání.
Na těchto stránkách jsme pro vás připravili krátké představení naší firmy, stručnou nabídku našich služeb rozdělenou do dvou skupin (odborné služby a školení a kurzy), přehled našich hlavních trenérů, lektorů a konzultantů, reference a pro volné chvíle zajímavé rozhovory v našem magazínu.

Těším se na setkání s vámi!

Mgr. Růžena Krátká, jednatelka firmy ELiEN s.r.o.

Historie a současnost

ELiEN s.r.o. je poradenská a vzdělávací firma rodinného typu, jejíž služby jsou na trhu využívány od roku 2004. Tyto služby byly původně poskytovány v rámci živnostenského oprávnění Ing. Mgr. Pavla Krátkého pod značkou Res Perita Consulting® a v rámci živnostenského oprávnění Mgr. Růženy Krátké pod značkou ELiEN - ENERGY FOR LIFE AND ENTERPRISE®. V roce 2014 se obě osobní firmy sloučily do společnosti s názvem ELiEN s.r.o. Toto spojení umožnilo snížit zvýšit produktivitu, rozšířit nabídku služeb a zlepšit jejich koordinaci.

Naše služby jsou zaměřeny na podporu firemních znalostí (tzn. na pochopení věcí v souvislostech), rozvoj firemních dovedností (tzn. na rozvoj dispozic ke správnému, rychlému a úspornému vykonávání určité činnosti) a posilování žádoucích postojů (např. vůči firmě, profesi, zákazníkům, apod.). V případě nedostatku kvalifikovaného personálu dokážeme zajistit výkon vybraných firemních činností vlastními pracovníky. Jsme přesvědčeni, že lidské znalosti, dovednosti a postoje jsou klíčovým faktorem úspěchu každé firmy.

Naše služby jsou založeny na kombinaci poznatků společenských věd (ekonomiky, managementu, psychologie, sociologie, andragogiky, pedagogiky a marketingu) a praktických zkušeností s výkonem konkrétních činností. Mezi našimi konzultanty a lektory najdete jak vysokoškolské učitele, tak firemní specialisty s dlouholetou praxí.

Naše služby jsou určeny zejména malým a středním firmám, školám, a zařízením zdravotních a sociálních služeb, kterým nabízíme:

  • odborné služby v oblasti podnikové ekonomie a personálního řízení
  • školící a rozvojové programy

Přednosti našich služeb

Máme osobní přístup k zákazníkům - jsme malá rodinná firma, což nám dovoluje pružně reagovat na potřeby zákazníků a v maximální míře jim vycházet vstříc.

Používáme aktivní metody - našim cílem je získat zákazníky k aktivní spolupráci, budovat vstřícnou pracovní atmosféru a podporovat inovace.

Klademe důraz na etické jednání - zkušenosti ukazují, že úspěšné obchodní vztahy musí být založeny na vzájemné důvěře a poctivém jednání.

Požadujeme přiměřené ceny - nízká provozní režie a realizace zakázek přímo u zákazníka nám dovolují účtovat příznivé ceny.

Usilujeme o úspěch našich zákazníků - víme, že pouze úspěšní zákazníci zajistí dlouhodobý růst a dobré jméno firmy ELiEN.

Citace v médiích

Zpravodaj Krajské hospodářské komory PK, 4/2012,
Prezentace členských firem

Deník, 16.2.2010,
Kurz usnadní návrat do práce

Hospodářské noviny, 15.7.2005,
Orlen znervózňuje akcionáře

Magazín ELiEN

Vladimír Tuka

Koučink je to nejlepší pro talentované vůdce

Ivo Plšek

Stát podnikatele podřezává jako ovce, místo aby je jen stříhal

Stanley Kadantu

V Africe je fakt dost vody a na život vám může stačit i jedna manželka

Ilona Štorová

Age management zvyšuje efektivitu pracovníků

Jan Vyhnálek

Rozdíly v české a italské povaze se projevují i ve firmách

…Možnost vložit html ručně…