Jiří Psota

Na začátku devadesátých let podnikal v oblasti obchodu, výroby a služeb. Nejprve obchodoval na trzích v Německu, zabýval se dovozem zboží z Číny a vybudoval a pět let spoluřídil firmu v Moskvě zabývající se gastronomií a cestovním ruchem. Již 15 let se věnuje finančním a kapitálovým trhům, z toho posledních 8 let velmi intenzivně. Stal se úspěšným a respektovaným soukromým investorem, který aktivně vystupuje na obhajobu práv minoritních akcionářů.

O Velké říjnové revoluci na americké burze

„Nenadávejme tomu, kdo konečně vykydá chlév na Wall Street.”

.

V poslední době jsme byli svědky nespočtu mediálních výstupů známých byznysmenů, kritizujících „záchranný balíček“ americké vlády. Snad bez výjimky všichni použili sousloví jako: „konec kapitalismu - nástup socialismu“, „je to nefér k daňovým poplatníkům“ ap. Někteří nicméně alespoň utrousili, že jde o nutné zlo. Za povšimnutí stojí, že žádný z těchto „ortodoxních kapitalistů“ by nikdy nepohrdl žádnou státní dotací pro jeho firmy. A i v případě nejrůznějších privatizačních intrik to byli právě oni, (řeč je zejména o těch z české kotliny) jimž férovost jejich privatizačních transakcí se státem vůči daňovým poplatníkům ležela na srdci ze všeho nejméně.

.

Vraťme se ale k onomu „socialistickému“ kroku uprostřed kapitalistického světa. Dle mého názoru jednali autoři záchranného balíčku právě striktně kapitalisticky. Porovnávali totiž rentabilitu nákladů možných variant. Záchranný balíček v jeho schválené podobě představuje investici, jejíž návratnost bude bezesporu vyšší, než by byly přímé náklady na sanaci případných dalekosáhlých důsledků zkolabované ekonomiky.

.

Záchranný balíček je vlastně obdobou naší neslavně známé Konsolidační banky, později Konsolidační agentury. To by mohlo v někom vyvolat oprávněně nepříjemné reminiscence. Mám ale za to, že se bude jednat o agenturu kvalitativně jinou.

.

Aktivy této agentury nebudou pohledávky z vytunelovaných firem a bank, které by jejich vykutálení manažeři nespláceli, i kdyby prostředky měli. Aktivy budou převážně hypotéky obyčejných Američanů, kteří je budou ochotni nadále splácet, pakliže jim to ekonomické okolnosti jen trochu dovolí. Samozřejmě, že jako všude ve světě, k určitým výpadkům plateb dojde. Odkoupí-li tedy tato agentura balík hypoték za řekněme 70% jejich nominální hodnoty, kvóta defaultů bude činit 15% (pominu realizační hodnotu zástav), náklady na správu 5% a výnosová úroková sazba u hypoték nepodkročí nákladovou sazbu státních dluhopisů, pak bude transakce mírně zisková. Dále bude-li se agentura podílet i na kapitálu postižených bank, hodnota jejich podílu v těchto bankách po očištění a uklidnění situace vzroste, což bude dalším příjmem pro agenturu. Agentura také bude pracovat v naprosto odlišném právním prostředí, než je ČR, tedy kultivovaném a hlavně v prostředí nekorupčním bez všudypřítomného klientelismu.

.

Zajímavé na onom humbuku ortodoxních kapitalistů je, že ani neceknou, když jsou z kapes amerických daňových poplatníků skrytě dotovány zbrojní firmy či, jak bylo nedávno oznámeno, krachující americké automobilky. Ono to asi bude tím, že ze záchranného balíčku budou opravdu nejvíce profitovat sami daňoví poplatníci a nezbude tolik na rozhazování pro ortodoxní kapitalisty.

Jiří Psota, 7.10.2008

Magazín ELiEN

Pavel Hlaváček

Mistrovská kytara a citová chemie kytaristy

Tomáš Holub

O velikonočním dramatu a naději, kterou nehledáme

Jiří Psota

O Velké říjnové revoluci na americké burze

Dušan Šimek

O významu vysokých škol a Baťových hodnotách

Zdena Katayama

Metoda EFT a světový pohled na hypnózu

…Možnost vložit html ručně…