Mgr. Růžena Krátká

Vítám vás na stránkách firmy ELiEN s.r.o.

Už více než deset let působíme ve firmách, kde se podílíme na realizaci organizačních změn, řešení všedních problémů i na zvládání krizových situací. Za tuto dobu jsme získali mnoho cenných zkušeností v oblasti podnikové ekonomiky, řízení lidských zdrojů a firemního vzdělávání.
Na těchto stránkách jsme pro vás připravili krátké představení naší firmy, stručnou nabídku našich služeb rozdělenou do dvou skupin (odborné služby a školení a kurzy), přehled našich hlavních trenérů, lektorů a konzultantů, reference a pro volné chvíle zajímavé rozhovory v našem magazínu.

Těším se na setkání s vámi!

Mgr. Růžena Krátká, jednatelka firmy ELiEN s.r.o.

Historie a současnost

ELiEN s.r.o. je poradenská a vzdělávací firma rodinného typu, jejíž služby jsou na trhu využívány od roku 2004. Tyto služby byly původně poskytovány v rámci živnostenského oprávnění Ing. Mgr. Pavla Krátkého pod značkou Res Perita Consulting® a v rámci živnostenského oprávnění Mgr. Růženy Krátké pod značkou ELiEN - ENERGY FOR LIFE AND ENTERPRISE®. V roce 2014 se obě osobní firmy sloučily do společnosti s názvem ELiEN s.r.o. Toto spojení umožnilo snížit zvýšit produktivitu, rozšířit nabídku služeb a zlepšit jejich koordinaci.

Naše služby jsou zaměřeny na podporu firemních znalostí (tzn. na pochopení věcí v souvislostech), rozvoj firemních dovedností (tzn. na rozvoj dispozic ke správnému, rychlému a úspornému vykonávání určité činnosti) a posilování žádoucích postojů (např. vůči firmě, profesi, zákazníkům, apod.). V případě nedostatku kvalifikovaného personálu dokážeme zajistit výkon vybraných firemních činností vlastními pracovníky. Jsme přesvědčeni, že lidské znalosti, dovednosti a postoje jsou klíčovým faktorem úspěchu každé firmy.

Naše služby jsou založeny na kombinaci poznatků společenských věd (ekonomiky, managementu, psychologie, sociologie, andragogiky, pedagogiky a marketingu) a praktických zkušeností s výkonem konkrétních činností. Mezi našimi konzultanty a lektory najdete jak vysokoškolské učitele, tak firemní specialisty s dlouholetou praxí.

Naše služby jsou určeny zejména malým a středním firmám, školám, a zařízením zdravotních a sociálních služeb, kterým nabízíme:

  • odborné služby v oblasti podnikové ekonomie a personálního řízení
  • školící a rozvojové programy

Přednosti našich služeb

Máme osobní přístup k zákazníkům - jsme malá rodinná firma, což nám dovoluje pružně reagovat na potřeby zákazníků a v maximální míře jim vycházet vstříc.

Používáme aktivní metody - našim cílem je získat zákazníky k aktivní spolupráci, budovat vstřícnou pracovní atmosféru a podporovat inovace.

Klademe důraz na etické jednání - zkušenosti ukazují, že úspěšné obchodní vztahy musí být založeny na vzájemné důvěře a poctivém jednání.

Požadujeme přiměřené ceny - nízká provozní režie a realizace zakázek přímo u zákazníka nám dovolují účtovat příznivé ceny.

Usilujeme o úspěch našich zákazníků - víme, že pouze úspěšní zákazníci zajistí dlouhodobý růst a dobré jméno firmy ELiEN.

Citace v médiích

Zpravodaj Krajské hospodářské komory PK, 4/2012,
Prezentace členských firem

Deník, 16.2.2010,
Kurz usnadní návrat do práce

Hospodářské noviny, 15.7.2005,
Orlen znervózňuje akcionáře

Magazín ELiEN

Patrik Španěl

Úsilí vědců zbavuje člověka utrpení

Zornitza Petrova Markantová

O příběhu vepsaném v našem těle, léčbě vodíkem a změně myšlení.

Jiří Psota

Investorský rok 2012

Jan Vyhnálek

Feuersteinova metoda a programy pro pedagogy

Tomáš Doubrava

Jak si koupit manželku i s novinami

…Možnost vložit html ručně…