Psychologický přístup k vedení hodnotícího pohovoru

Katastrální úřad pro Královehradecký kraj, 23.1. a 3.2.2017, PsLic Jan Vyhnálek

"Uvědomil jsem si své jednání a chování a budu přemýšlet o změnách svého jednání s druhými."
(Ing. Bc Ján Račák, ředitel kanceláře ředitele KÚ)

"Daná akce mě obohatila o další možné techniky vedení hovorů se zaměstnanci. Uvědomil jsem si, že lze v určitých jednáních aplikovat pauzy v hovoru a být konkrétnější a přímý. Akce mě navedla na stanovení osnovy průběhu hodnotícího pohovoru se zaměstnanci."
(Mgr. Pavel Bachura, vedoucí KÚ)

"Oceňuji osobní přístup a vystoupení lektora, získání zkušeností pro vedení hodnotícího pohovoru a využití získaných poznatků i pro osobní život."
(Soňa Skoupilová, vedoucí personálního oddělení)

"Akce mi byla přínosná díky novým informacím, které mi pomohou při realizaci hodnotících pohovorů. Líbily se mi praktické příklady a způsob vedení této akce."
(Ing. Milena Bartošová, vedoucí ekonomického oddělení)

"Oceňuji znalosti lektora. Odborná úroveň výborná. Skvělé vystupování."
(Miloslav Bakeš, vedoucí oddělení)

Budování a udržování pozitivní pracovní atmosféry

Oblastní charita Pardubice, 21.12.2016, Ing. Mgr. Pavel Krátký

"Přednáška na toto téma byla velice zajímavá, lektor nás dovedl aktivovat formou dotazníků k zamyšlení o problematice pracovní atmosféry. Určitě byla přínosem k vytváření pozitivních vztahů mezi pracovníky a tím k pozitivní pracovní atmosféře."
(Milena Vohralíková, vedoucí RVC Holoubek)

"Dané téma dnešní přednášky mi vyhovovalo, zajímavé byly zadané testy."
(Jana Majcová, provozní pracovník a lektorka RVC Holoubek Holice)

"Líbily se mi testy, potřeby a motivace, styly řešení konfliktů."
(Mgr. Dis. Dominika Košnarová, koordinátorka Dar Luže)

Aktivní komunikace se zákazníkem - obchodní schůzka

T-servis, kompresory s.r.o., 16.11.2016, Josef Moravec

"Na akci oceňuji příkladnost, jak je důležité dotahovat případy do konce a vzájemnou výměnu názorů."
(Jiří Trojan, jednatel)

"Oceňuji poznatky o vlivu emocí a jejich využívání v obchodním jednání, o analýze potřeb pro následné přesvědčení zákazníka o správnosti - vhodnosti nabízeného produktu."
(Ing. Štěpán Buchar, obchodní ředitel)

"Líbilo se mi příjemné vystupování lektora."
(Tomáš Rak, technik)

Profesionální komunikace s klienty katastrálního úřadu

Katastrální úřad pro Královehradecký kraj, 10.10. a 17.10.2016, Mgr. Rudolf Hadrava

"Vzdělávací akce byla přínosná pro zaměstnance jak z pohledu jejího pracovního využití, tak i v osobním životě."
(Ing. Jaroslav Bačina, ředitel)

"S výkladem lektora jsem probíral různé více či méně konfliktní situace z minulosti, svoje vystupování v nich. Určitě bylo setkání pro mne užitečné a inspirující. Děkuji."
(Josef Podzimek, vedoucí oddělení)

"Vhodně připraveno, komunikace s přednášejícím na výborné úrovni."
(Ing. Zdeněk Zelinka, vedoucí oddělení dokumentace)

"Líbilo se mi shrnutí možností a způsobu komunikace, uvědomění si prospěšnosti pro výsledek jednání."
(Ing. Petr Šubert, odborný rada)

"Přínosem pro mne bylo dozvědět se o technice klidné komunikace s obtížnými klienty."
(Monika Ludvíková, zaměstnanec KÚ HK)

Psychologický přístup k vedení hodnotícího rozhovoru

Poutní areál na Hoře Matky Boží v Dolní Hedeči, 5.10.2016, PsLic Jan Vyhnálek

"Líbil se mi vynikající profesionální lektor a uvedení praktických příkladů, které byly skvěle rozebrány"
(Ing. Eva Kunčáková, vedoucí aktualizace KP Svitavy)

"Skvělý výběr lektora"
(Ing. Romana Kulhanová, dokumentace KP Svitavy)

"Oceňuji spojení teorie s praxí. Vynikající lektor, udržel nás v tématu."
(Mgr. Pavla Rybinová, vedoucí právního oddělení)

"Líbil s mi celkový projev a prezentace přednášejícího. Rozvíjení komunikace a nové podněty."
(Ing. Jaroslav Buchal, vedoucí ekonomického oddělení)

Emoce a jejich vliv na sportovní výkon

Hotel Kapitán, Seč-Ústupky, 4.8.2016, PsLic Jan Vyhnálek a Ing. Mgr. Pavel Krátký

"Zápasy a nejenom sportovní se vyhrávají a prohrávají v hlavě a z toho důvodu jsme byli rádi, že se můžeme zúčastnit zmíněného semináře, kde si naši svěřenci a i trenéři mohli uvědomit, jaké emoční procesy probíhají před i během sportovního výkonu a jak s těmito emocemi nakládat, což osobně považuji za velmi důležité. Seminář se nám všem velmi líbil, splnil funkcí představení a uvedení dané problematiky a bereme to jako odrazový můstek pro další proces sebepoznávání."
(Mgr. Dušan Macák, trenér)

Obchodní dovednosti a práce s portfoliem zákazníků

PEK-TK s.r.o., 13.4. a 14.4.2016

"Mnohokrát děkujeme za osobní přístup a individuální řešení naší poptávky."
(Bc. Klára Veverková Šťastná, sales administrátor)

"Oceňuji profesionální přístup a líbila se mi přátelská komunikace."
(Petr Šindelář, Dis, obchodní zástupce)

"Líbila se mi celková forma přednášení a aktivní zapojení."
(Bc. Ondřej Zeman, obchodní zástupce)

Profesionální komunikace s klienty katastrálního úřadu
Jednání s vlastníky nemovitostí, řešení konflikt. situací

Katastrální úřad pro Pardubický kraj, 7.3. a 21.3.2016

"Líbilo se mi svižné školení, good lektor, improvizace lektora, kontrolní otázky, komunikace s publikem."
(Bc. Stanislav Teplý, grafický technik)

"Přístup lektora, zajímavý výklad, nácvik praktických situací a snaha aplikovat téma na naše praktické problémy "
(Ing. Jozef Laco)

"Líbil se mi nácvik neočekávaných situací, rozvoj komunikačních metod, výtečně připravený lektor, za mě paráda!"
(Iva Maršíková, odborný referent)

"Celé školení proběhlo nenásilnou, pro mne přijatelnou metodou. Modelové situace nebyly trapné, byl jsem spokojen."
(Tomáš Sýkora, odborný referent)

Péče o stávající zákazníky, servis

T-servis, kompresory s.r.o. Chrudim, 28.11.2014

"Naše firma T- servis kompresory s.r.o. Chrudim je na trhu více jak 17 let a naší prací je tlaková vzduchotechnika (kompresory, revize tlakových nádob, stabilních, revize kotlů, revize tlakových vzduchů a jiných technických plynů). Chtěli jsme zlepšit komunikaci se zákazníky, na to konto jsme se domluvili s firmou ELiEN, která nám tady udělala školeníčko, s praktickými ukázkami, říkají tomu trénink. Naši chlapíci se k tomu postavili tak jak uměli. Věřím, že toto nám pomůže v další práci a doufám, že kýžený cíl, zlepšit komunikaci se zákazníky i na pozicích servisních techniků, se dostaví."
(Jiří Trojan, jednatel T- servis kompresory s.r.o. Chrudim)

Zvýšení efektivity výuky

EDUCAnet SOŠ Pardubice, s.r.o., 31.1. až 28.4.2014

"S ELiENEM spolupracujeme už řadu let a poslední spolupráce se týkala školení mentoringu, především našeho pedagogického sboru, která byla pro nás velmi přínosná. Vzhledem k tomu, že EDUCA průběžně otevírá nová zaměření, která se týkají především komunikace a sociálního klimatu našich žáků, takže pedagogové jsou předtím proškoleni a dovednosti, které se naučí, mohou využívat potom při předávání dál, pro naše žáky… Spolupráce je velice přínosná a budeme se těšit i do dalších let."
(Ing. Lenka Rolečková, jednatelka EDUCA Pardubice, SOŠ s.r.o.)

Komunikace s problémovými žáky a rodiči
Spolupráce mezi pedagogy

Základní škola Chotěšov, 31.1.2014

"Se společností ELiEN jsme se potkali jako škola v roce 2010, kdy jsme zrealizovali dvoudenní týmové školení celého pedagogického sboru a některých zaměstnanců, v Horšovském Týně, v krásném prostředí, doplněné kulturním programem. Tenkrát to týmové školení bylo zaměřeno na schopnost vystupování učitelů, jejich komunikaci mezi sebou, i s rodiči a celé to školení prolínala obrovská atmosféra a obrovský duch vzájemné sounáležitosti. Po dvou letech potom v roce 2012 pokračovalo školení v oblasti psychologie a v současné době v roce 2014 jsme se zaměřili se stejnou firmou na další týmové školení, na oblast komunikace ve škole s problémovým žákem, s rodiči a opět vzájemná komunikace v týmu. Celkově musím říci, že jsou tato týmová školení daleko významnější, než individuální výjezdy jednotlivých učitelů, třeba na odborná školení, protože právě spolupráce v týmu a vzdělávání týmové posiluje celou soudržnost týmu, i vystupujeme jako celek jednotně. Jsem osobně s tím průběhem, i návazností, s naplněním těch školení, velmi spokojen."
(Mgr. František Halada, ředitel ZŠ Chotěšov)

Jednání s významnými klienty
Zvládání stresu a time management

FRIMARK CZ s.r.o. Pardubice-Staré Čivice, 18.4. a 27.9.2013

"Se společností ELiEN spolupracujeme více než rok a maximálně nám tato společnost vyšla vstříc v profesionalizaci našich zaměstnanců, zlepšení procesů ve výrobě, v obchodu a psychologii, rozboru zaměstnanců jako takových. Doufáme, že se společností ELiEN budeme pokračovat déle než jeden rok a budeme se těšit na spolupráci."
(Sabina Sykáčková, MBA, jednatelka ve společnosti FRIMARK CZ)

Letní angličtina u kávy

Restaurace Bazalka a kavárna Evropa Pardubice, 17.6. až 9.9.2013

"V kavárenském prostředí proběhla během letních prázdnin neformální výuka angličtiny. Lektor S. K. neotřelým způsobem vtáhl všechny zúčastněné do témat všedního dne. Vysoká úroveň konverzace byla podpořena pečlivou přípravou lektora, nabídkou obsáhlé slovní zásoby i dovedností udržet si respekt a současně vytvářet pohodové prostředí (což ocenily zejména „užvaněné učitelky“)."
(Mgr. Martina Hezká, pedagog a Monika Dostálová, logoped)

Telefonická komunikace se zákazníkem

ECOTEX s.r.o. Vysoké Mýto, 3.4. a 22.8.2013

"Trénink telefonické komunikace byl pro nás klíčový pro spuštění projektu telesales aktivit. Nicméně ukázal mnohem více, než jsme očekávali. Všichni obchodníci si uvědomili, že hlas je vlastně jejich pracovní nástroj a málokdo jej umí opravdu správně používat. Na jednu stranu jsme si ujasnili správnou strukturu rozhovoru vedeného po telefonu a na tu druhou, snad i důležitější, že forma jakou informace podáváme je klíčová. Správná artikulace, zabarvení hlasu a hlavně úsměv i přes telefon je klíček k úspěchu. Trénink tedy splnil naše očekávání."
(Ing. Martin KOMÁR, generální ředitel)

Umění prezentace

Penzion Šenk Pardubice, 2.7.2012

"Akce na mě udělala dojem, byla poučná pro všechny, kteří chtějí nabízet služby a oslovit zákazníka. Hodnotím kladně a doporučuji."
(David Stryka, podnikatel)

"Kurz mi pomohl prolomit určité bariéry mluvit o citových, soukromých věcech a lépe kontrolovat neverbální komunikaci."
(Šárka Hykyšová, asistentka v právní kanceláři)

Hodnocení zaměstnanců

Katastrální úřad pro Pardubický kraj, 7.6.2012

"Vzhledem k tomu, že jsme při prvním školení zjistili, jakým způsobem bude školení vedeno, byla atmosféra příjemnější a uvolněnější. Dialogy byly vedeny konstruktivně, byly vždy uváděny praktické příklady, které pomohly k pochopení psané osnovy, kterou jsme obdrželi. Nyní máme představu o tom, jak bychom měli hodnotící pohovor probíhat. Víme, čemu se máme vyhnout i jak v určitých situacích reagovat. Získali jsme mnoho informací, jestli je budeme umět při vlastním hodnocení se ukáže. Předpokládali jsme však, že výsledkem školení bude úprava našich hodnotících kritérií, neboť i na školení zaznělo, že některá kritéria se dublují. Z časových důvodů byly informace z posledních pracovních listů prezentovány velmi rychle, přestože by si jistě zasloužily podrobnější komentář. Čekali jsme také, že dostaneme odpověď na dotazy, které vyvstaly po prvním hodnocení. Z výše uvedeného vyplývá, že školení bylo přínosné, nicméně bychom velmi přivítali možnost jej rozšířit v oblastech, na které se nedostalo."
(Ing. Romana Kulhanová, vedoucí oddělení)

Psychologie prodeje

Penzion Šenk Pardubice, 19.9.2011

"Absolvovala jsem už hodně školení a myslela jsem si, že mě už nemůže nic překvapit. Překvapilo. Velmi profesionální a motivační, ale i osobní a lidský přístup pana P.Krátkého. Mozek + srdce = úspěšně uzavřený obchod."
(Zdena Kupcová, konzultant marketingu)

"Na školení se mi líbilo, že se přednášející nedrží jen pevného obsahu školení, ale dostaneme odpověď na to, co nás opravdu zajímá. Školení pro mne bylo zajímavé i tím, že p. Krátký vypráví příklady ze života a používá vlastní zkušenost. Rozhodně doporučuji školení od ELiENu."
(Michaela Kaplanová, DiS, obchodní oddělení)

"Téma psychologie prodeje bylo velice přínosné pro získání praktických dovedností v komunikaci s klienty, pro prevenci vzniku a zvládání konfliktů a problematiku rozhodování klienta, schopnosti prezentovat služby, které vedou k efektivnímu využití v praxi. Lektor měl vysokou profesionální úroveň a příjemné vystupování."
(Pavla Filáková, marketing manager)

Umění prezentace

Penzion Šenk Pardubice, 19.8.2011

"Trénink Umění prezentace byl pro mě velmi přínosný. Jeho hlavní přednost vidím ve spojení teorie s praktickým nácvikem, neboť obojí je pro praxi stejně důležité. Velmi jsem ocenila citlivý přístup školitelů, který měl na mě i další účastníky velmi pozitivní vliv, aniž by přitom byly jakkoli zlehčovány nebo opojímeny nároky na nás kladené."
(Mgr. Hana Vostrovská, specialista PR)

"Velmi se mi líbila taková tzv. rodinná pohoda. Celá akce byla vedena v duchu pohody,úsměvu a každý z nás mohl ukázat své dovednosti. Já osobně nemám rád akce velkého druhu, kde je hodně lidí, málo času a nemáte možnost teorii vyzkoušet praxí. K tomu jsem ještě trémista, takže toto byl ideální stav. Nejdůležitější pro mě bylo to, že jsem si dokázal propojit tento trénik s běžným životem doma nebo v práci."
(Radek Žilka, pojišťovací zprostředkovatel)

"Jsem na začátku podnikání a tento kurz mě posunul v sebedůvěře a jistotě. Přestal se mi klepat hlas, byla jsem "v přízemí" a po kurzu jsem "v 1. patře". Pomohl mi, doporučuji všem."
(Marcela Novotná, poradce pro podporu zdraví)

Obchodní dovednosti

Penzion Šenk Pardubice, 28.3.2011

"Děkujeme za jasné, srozumitelné a dobře organizované školení"
(Bc. Petr Filák, jednatel společnosti Industry EU)

"Vysoká profesionalita, individuální přístup ke každému z nás a příjemná atmosféra. Hlavním přínosem bylo zapojení do praxe, kde jsme se mohli podělit o své zkušenosti s kvalifikovanými lektory, vyzkoušet si své prodejní dovednosti, vedení obchodního jednání, trénink suverenity v obchodě i jednání s obtížným klientem. Školení zcela uspokojilo mé očekávání."
(Martina Slejšková, marketing manager)

"Tento kurz považuji za velmi srozumitelný a přínosný jak pro nové, tak i zkušené obchodníky. Myslím, že pro nové obchodníky by měl mít více hodin, případně více konkrétních příkladů."
(Lenka Hauková, sales manager)

Komunikace se zákazníkem

Industry EU s.r.o. Čepí, 27.10.2010

"Osobně jsem se mohla přesvědčit, že školení pořádané firmou ELIEN probíhají na výborné úrovni. Po celou dobu školení jsme zaznamenali vysokou odbornost i pedagogickou úroveň školitele. Nabídl nám možnost ovlivnit obsah školení krátkými dotazníčky. Pokud mají zaměstnanci možnost dovědět se především o věcech, které zajímají je, odnesou si více. Také prostor k diskuzi a položení vlastních otázek, umožňuje zjistit, jak nové poznatky uplatnit v praxi."
(Monika Reichstädterová, účetní)

"Kurz Komunikace se zákazníkem vedený panem Mgr. Procházkou byl pro mě zajímavý. Získané znalosti z oblasti psychologie jsou použitelné nejen v obchodním styku, ale i především v běžném životě. Určitě bych ho všem doporučila."
(Ing. Jitka Habětínková, ekonom)

"S kurzem Komunikace se zákazníkem vedeným Mgr. Procházkou jsem byla velice spokojena. Proškolovaná témata byla podávána vhodně zvolenou poutavou formou s mnoha názornými příklady z praxe i běžného života. Oceňuji zároveň profesionální, ale přesto i osobní přístup lektora k posluchačům. Absolvování tohoto kurzu mohu vřele doporučit."
(Milada Majeríková, dotace z EU - asistentka)

Multimediální tvorba

EDUCAnet - SOŠ Pardubice, 27.10.2010

"Školení na tvorbu podcastů bylo přínosné, protože jsme se seznámili se základy grafických programů od ADOBE. Toto školení nám umožní lépe využívat informačních technologií při výuce."
(Mgr. Lucie Písařová, učitelka)

"Kurz rozšířil znalosti pedagogů o nové moderní metody práce. Tím se bezpochyby zvýší atraktivnost výuky."
(Mgr. Petr Mlejnek, učitel)

"Kurz byl velice poučný, pomohl mi k lepší přípravě na výuku. Věřím, že studenti budou podcasty využívat při své přípravě, tudíž zlepší své výsledky."
(Ing. Jan Hrabal, učitel)

Telefonické kontaktování

Penzion Šenk Pardubice, 21.5.2010

"Seminár viedli ako zvyčajne sofistikovaní erudovaní profesionáli, ktorí patričnou dávkou decentného humoru okorenili celkový priebeh školenia. Nesmierne užitočnou zložkou boli, dovolím si tvrdiť nielen pre mňa, ale aj pre mojich kolegov praktické cvičenia, ktoré aj keď sa na prvý pohľad javia stresujúco, v konečnom dôsledku dotvárajú celkovú pozitívnu hodnotu daného semináru - alebo "Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku." Vrelo odporúčam."
(Mgr. Viera Borošová, realitná maklérka)

"Tréninky jsou skvělé, jelikož jsou naprosto věcné a dovednosti z nich prakticky využitelné ihned v praxi. Jsou ucelené, strukturované tak, aby přínos byl maximalní. Po každém tréninku vidím, že moje práce je kvalitnější a přínosnější."
(Dr. Zornitza Petrova Markantová, specialista na reality a investiční portfolia)

"Na trénincích se mi líbí, že mi pomáhají se posouvat dopředu. Jsou velice přínosné ihned v praxi. Díky vaši firmě se více zdokonaluji ve své profesi realitního makléře. Velmi se těším na další trénink."
(Hana Posledníková, realitní makléř)

Trénink komunikace pro učitele

Hotel Gurmán Horšovský Týn, 3.-5.2.2010

"Trénink byl dlouhodobě plánovaný, každý z učitelů přijel s různým očekáváním a zvědavostí. Prostředí v hotelu v hotelu Gurmán v Horšovském Týně, náplň tréninku a vysoká úroveň lektorů přispěly k tomu, že všichni učitelé odjížděli po třech dnech pozitivně naladěni a nadšeni. Celý kurz splnil a předčil očekávání nás všech."
(Mgr. František Halada, ředitel školy)

"Nejvíce nás obohatilo vysvětlení řešení konfliktů - každý z nás objevil, které řešení konfliktu sám preferuje, uvědomili jsme si své kvality a nedostatky pro svůj další rozvoj. Líbil se nám také praktický nácvik komunikace a rétorické cvičení pod vedením herce. Pocítili jsme zde vzájemnou spolupráci, což je dobrým startem pro naši budoucnost."
(Mgr. Radka Šístková, učitelka)

"Na tréninku se nám líbila skvělá atmosféra, vystupování přednášejících a nepřeberné množství velice zajímavých informací včetně toho, jak posluchači tyto informace přijímali. Zajímavá byla také zpětná vazba formou materiálů a dotazníků."
(Bc. Petra Benešová, speciální pedagog a Kateřina Lišková, vychovatelka)

Umění prezentace

Penzion v zahradě Pardubice, 22.7.2009

"Tréninkový program umění prezentace hodnotím jako velmi přínosný. Z pozice mediálního plánovače jsem velmi ocenil praktické nácviky komunikačních dovedností. Výkony lektorů hodnotím taktéž za jedna. Rozhodně doporučím svým kolegům z Mafry a obchodním partnerům."
(Daniel Čeliš, media planner)

"Tento trénink bych ráda doporučila i ostatním, protože můj řádný volný čas přinesl nejen spoustu příjemných zážitků, ale i poukázal na nedostakty, které musím doladit. Touto cestou děkuji skvělé partě lidí, která svým profesionálním přístupem vede lidi k jejich dokonalosti."
(Blanka Petružálková, úředník Krajského úředu PK)

"Zúčastnila jsem se tréninku Umění prezentace a byla jsem nadšená! Oceňuji citlivý přístup školitelů. Děkuji a přeji hodně úspěchů."
(Mgr. Hana Hlaváčková, učitelka)

Obchodní prezentace

Penzion v zahradě Pardubice, 25.6.2009

"S většinou našich zaměstnanců jsme absolvovali velmi zajímavé školení. Jeho přínosem bylo zlepšení jednotlivců v prodejních dovednostech. Pro mne jako pro ředitele to byl velmi zajímavý a překvapující pohled na schopnosti a možnosti některých mých kolegů. Díky pohledu zvenčí jsem navíc dostal několik nápadů, které postupně uvádíme do života."
(Bc. Zbyněk Vašek, ředitel firmy Optimum)

"Zúčastnila jsem se již druhého semináře pořádaného Centrem rozvoje dovedností ELiEN. Trénink se zaměřením na obchodní prezentaci měl vynikající organizaci programu. Díky názorným scénkám byl i dostatečně stresující. Většinu získaných poznatků jsem měla možnost aplikovat při kontaktu s klienty a musím konstatovat, vážně to funguje."
(Gabriela Rychnovská, asistenka ředitele)

"Trénink obchodní prezentace, který byl již mým druhým absolvovaným po základním školení, byl pro mne velice přínosný. Zejména praktická cvičení napomohou překonat trému. Vše je doplněno i teoretickou stránkou věci a v konečném důsledku získáte ucelené poznatky jak prezentovat. Vše provází až rodinná atmosféra a opravdu profesionální přístup trenérů. Mohu jen doporučit."
(Ing. Jakub Mach, obchodník)

Večerní škola manažerské informatiky

SPŠE Pardubice, 12.11.-10.12.2008

"Překvapila mě výborná příprava přednášek, především připravené demo tabulky. Kupříkladu kontingenční tabulka je častým námětem uchazečských pohovorů v mé branži. Tušil jsem o co jde, ale poprvé jsem to viděl v praxi. Špičková byla také přítomnost dvou lektorů v přednáškách, kdy jeden přednáší a druhý může asistovat u posluchačů na jejich PC."
(Miloš Broulík, Foxconn)

"Vzhledem k velkému rozsahu hodnotím hloubku kurzu jako uspokojivou. Osobně bych uvítal více detailů k vnitřním sítím a komunikaci."
(Martin Halíř, Péče o duševní zdraví)

"Naučila jsem se spoustu nových věcí. I když všechny nevyužiji ve své praxi, vím o nich a můžu se k nim kdykoliv vrátit. Přínosem pro mne byly praktické ukázky, srozumitelný výklad a okamžitá pomoc ve chvíli, kdy jsem nevěděla kudy kam."
(Jitka Šidáková, Denní centrum SVÍTÁNÍ)

Trénink komunikace pro učitele

Hotel Delta Seč, 25.-26.8.2008

"Trénink komunikace byl náročný, přínosný a zároveň zábavný. Škoda, že nebylo možné věnovat některým tématům více času. Pokud se příště rozhodnu pro podobnou akci, budu počítat s větší časovou dotací."
(Mgr. František Němec, ředitel školy)

"Dvoudenní seminář byl zaměřen na argumentaci, techniku řeči, zvládání trémy a krizových situací. Přínosem byla nejen profesionalita trenérů, ale i vstřícný přístup, pohodová atmosféra. Trénink nás nejen obohatil o potřebné vědomosti a dovednosti, ale i pozitivně naladil a motivačně povzbudil."
(Mgr. Magda Schejbalová, učitel)

"Školení zaměřené na umění komunikace učitelů s veřejností bylo velmi dobře připravené jak organizačně, tak materiálně. Příjemná byla zejména účast herce Josefa Pejchala. Trénink bych rozhodně doporučila svým pedagogickým kolegům a ráda bych se v budoucnu zúčastnila i dalších kurzů pořádaných touto firmou s podobným obsahem."
(Mgr. Daniela Pecková, učitel)

Trénink komunikace pro úředníky

Katastrální úřad pro Pardubický kraj, 22.5.2008

"Program trénink komunikace se zákazníkem se mi líbíl, byl podán příjemnou, lehkou formou. Závěr byl opepřen inspirativními scénkami jak jednat s danými typy zákazníků."
(Markéta Šejnohová, odborný technik)

"Na kurzu jsem si odpočinula od každodení rutinní práce a zjistila, že kolegové řeší podobné problémy jako já. Je příjemné vědět, že na všechny ty problémy nejsem sama."
(Bc. Markéta Kopecká, referent)

"Trénink komunikace se zákazníkem mě zaujal, zejména jeho praktická část, ve které jsme si mohli vyzkoušet jednání se zákazníky. Určitě byl pro mne přínosem."
(Lenka Vodvárková, odborný technik)

Vedení a motivace lidí

Katastrální úřad pro Pardubický kraj, 18.3.2008

"Můj osobní dojem z této akce je velmi pozitivní. Vyslechli jsme množství užitečných informací podaných zajímavou formou. Mne nejvíce upoutal blok řešení konfliktů, které ve své funkci řeším denně. Domnívám se, že tento kurz způsobil u některých vedoucích zaměstnanců rozšíření obzorů ohledně této problematiky."
(Ing. Karel Švarc, ředitel úřadu)

"Vzhledem k tomu, že moje funkce obnáší denně řešit problematiku vedení lidí, ujistila jsem se při kurzu ve svém názoru, že každý, aby mohl dobře svou profesi vykonávat, by měl dostat potřebné informace. Tento kurz nám všem pomohl náročnou práci s lidmi lépe zvládat."
(Ing. Jitka Rubešová, vedoucí kanceláře)

"Jsem rád za vedoucí, že se mohli seznámit s teorií pracovní motivace a styly manažerské práce. Věřím, že si vedoucí z této akce něco odnesli a budou více přístupní komunikaci se svými podřízenými zaměstnanci."
(Ing. Jiří Horák, personální manažer)

Umění prezentace

EDUCAnet - SOŠ Pardubice, 10.12.2007

"Studenti si trénink velmi chválili pro jeho praktičnost, rychlost a obsah. Naučili se nové poznatky. Vítali i vstřícnost, ochotu a legraci a poznali sami sebe tak, jak se neznají. Já sama za sebe mohu říci, že vítám každou takovou aktivitu, která zlepšuje projev našich studentů, kdy dochází k prezentaci sebe sama, ale i k možnosti prezentovat věci kolem nás."
(Ing. Lenka Rolečková, ředitelka SOŠ)

"Do tohoto projektu jsem šla nevědomě, ale nadmíru mne překvapil svojí kvalitou, přístupem k nám žákům a atmosférou. Lidé co nám přednášeli byli skvělí a mě to hodně dalo. Takové množství prezentací v jednom dni - z toho se musí naučit každý alespoň něco."
(Veronika Rákosníková, studentka)

"Seminář se mi velice líbil. Zaujala mě zejména praktická část, kde každý z nás prezentoval dané téma. Líbil se mi také přístup vyučujících, na kterých bylo vidět, že je to baví. Seminář můžu pouze doporučit a v případě provádění nějakých dalších se určitě rád zúčastním."
(Filip Šikula, student)

The Future of the EU

Hotel Zlatá štika Pardubice, 28.6.2007

"Seminář se mi moc líbil, zejména pro možnost anglické konverzace k aktuálním mezinárodním tématům, která mají lokální dopad. Byly zde také konfrontovány názory zajímavých lidí z různých oborů. Myslím, že seminář je vhodný pro politiky od komunální až po parlamentní úroveň, protože většina politiků potřebuje zlepšit angličtinu a zároveň si utřídit názory."
(Ing. Arch. Miroslav Petráň, zastupitel)

"V červnu jsem se účastnila semináře The Future of the EU. Dozvěděla jsem se zde nové informace z oblasti politiky a seznámila jsem se s novými zajímavými lidmi. V závěru jsem obdržela zpětnou vazbu od Paula Rawsthorna a k tomu získala certifikát, který se mi může v budoucnu hodit."
(Bc. Markéta Ratkošová, studentka VŠ)

"Byl jsem překvapen vysokou úrovní odborné diskuze Paula Rawsthorna k politickým tématům. Vzhledem k tomu, že nejsem politik, využil jsem hlavně diskuzi v obecnější rovině, okem normálního občana. Myslím, že pro zasvěcené politiky musí být tento seminář velice prospěšný a přínosný."
(Ing. František Knotek, podnikatel)

Magazín ELiEN

Dušan Macák

Jak se v kickboxu probojujete až k míru a klidu na duši.

Ilona Štorová

Age management zvyšuje efektivitu pracovníků

Miroslav Petráň

O Čechách a zákulisí politiky

Milan Bernard

O úspěchu ERA a vojenském marketingu

Vladimír Tuka

Koučink je to nejlepší pro talentované vůdce

…Možnost vložit html ručně…