Naši trenéři, lektoři a konzultanti

Mgr. Růžena Krátká, sociolog-andragog a jednatel společnosti ELiEN s.r.o.

Je jednatelkou firmy ELiEN s.r.o., kterou založila v roce 2006 původně jako Centrum rozvoje dovedností ELiEN – ENERGY FOR LIFE AND ENTERPRISE. Řídí zde komunikaci s klienty a zákazníky, koordinuje a metodicky vede programy trenérů, konzultantů a externích spolupracovníků, zajišťuje metodiku tréninkových programů a působí jeden z garantů oblasti personalistiky, firemního vzdělávání a vzdělávacích programů. Vede tým redakce Inspirace pro život a podnikání ELiEN.

Spolupracovala na několika projektech s mediálními a marketinkovými společnostmi, v sociálně-zdravotní oblasti a vzdělávání. V pozici media planner realizovala zakázky v rámci mediální skupiny MAFRA, spolupracovala jako externí dopisovatel PNPRESS, a.s. (dnešní Vltava-Labe-Press, a.s.). Je spoluautorem Analýzy sociálních služeb Mikroregionu Litomyšlsko, spolupracovala také jako lektor, např. pro Koalici nevládek Pardubicka, o.s. na projektu Rodičovská dovolená - období růstu. Pracovala v několika projektech mystery shoppingu - hodnocení značkových prodejen.

Vystudovala sociologii a andragogiku na FILOZOFICKÉ FAKULTĚ UP Olomouc. Vedle zaměření na firemní vzdělávání, vzdělávací strategie a řízení kariéry se zajímá také o osobní rozvoj člověka a využití lidského potenciálu. Absolvovala specializační výcvik v psychoterapii v systému SUR pod Východočeským institutem psychoterapie, výcvik ve skupinové psychoterapii Institutu Virginie Satirové, absolvovala „Video Home Training“ Institutu pro rozvoj a využití video tréninku interakcí SPIN Czech, Dutch, kurz krizové intervence RIAPS Praha. Získala osvědčení jako poradce pro další profesní vzdělávání od České andragogické společnosti.

Mgr. Růžena Krátká Mgr. Růžena Krátká

Ing. Mgr. Pavel Krátký, psycholog a podnikový ekonom, poradce managementu

Věnuje se problematice řízení malých a středních firem, zejména podnikové ekonomii a aplikované psychologii v managementu a obchodu. Průběžně vede obchodní skupiny ve firmách a podílí se na řízení ekonomických či personálních procesů v organizacích. Ve firmách Res Perita Consulting a ELiEN s.r.o. realizovat četné rozvojové programy pro firmy, školy, pro zařízení zdravotních a sociálních služeb. Je spoluautorem dvou testů matematických schopností. Od roku 2016 je členem správní rady Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze.

Dříve působil jako učitel ekonomických předmětů na SOŠ, jako úvěrový specialista ČESKÉ SPOŘITELNY, a.s., jako burzovní makléř společnosti ČESKÁ KAPITÁLOVÁ, s.r.o. a liniový manažer ve společnosti SYNTHESIA a.s.. Dále působil jako psycholog PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY V PARDUBICÍCH, jako psycholog prvoligového týmu BK PARDUBICE a krizový intervent protidrogového centra. Spolupracoval na několika projektech, například s Koalicí nevládek Pardubicka, kde spoluvytvářel organizační strukturu a strategický plán nebo vytvořil metodiku pro vzájemné vzdělávání v neziskovém sektoru s názvem „Síť učících se organizací“.

Vystudoval psychologii na FILOZOFICKÉ FAKULTĚ UP V OLOMOUCI a následně podnikovou ekonomiku a management na VŠE V PRAZE. Složil státní makléřskou zkoušku na Ministerstvu Financí ČR. V oblasti psychologie absolvoval odborné kurzy krizové intervence pořádaných RIAPS Praha, sociálního klimatu školní třídy u Institutu Pedagogicko-psychologického poradenství ČR a video trénink interakcí u SPIN ČR.

Ing. Mgr. Pavel Krátký Ing. Mgr. Pavel Krátký

PhDr. Jan Vyhnálek, psycholog a psychoterapeut

Specializuje na psychologické programy pro pedagogy, programy interní komunikace ve firmách, stress management, komunikaci se zákazníky a na osobní rozvoj pracovníků. Vyučuje na Katedře etiky, psychologie a charitativní práce na TEOLOGICKÉ FAKULTĚ JČU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Věnuje se terapeutické práci a psychologickému poradenství lidem v obtížných životních situacích, výchovnému poradenství rodičům a pedagogům, lektorské činnosti a poradenství v oblasti náhradní rodičovské péče.

Podílí se na začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžného školství a prosazuje nový přístup k rozvoji rozumových schopností dětí i dospělých.

Absolvoval jednooborovou psychologii na UNIVERSITA PONTIFICIA SALESIANA v Římě. Dále absolvoval sebezkušenostní výcvik skupinové psychoterapie (Gestalt) INSTEP Praha, kurs dynamické diagnostiky potenciálu učení (Learning Propensity Assessment Device), international workshop ICELP, Paris, Francie, kurs instrumentálního obohacování R. Feuersteina II., PedF UK Praha, Kurs instrumentálního obohacování R. Feuersteina I., ARRCA Treviso, Itálie, kurs Kooperativního vyučování, Institut Villa Sora, Frascati, Itálie, sebezkušenostní Personální, technické a materiální zabezpečení kurz výchovného poradenství ISRE Venezia, Itálie a Pastoral couneselling course, Marianella Centre, Dublin, Irsko.

PhDr. Jan Vyhnálek PhDr. Jan Vyhnálek

MgA. Martin Chamer, herec, redaktor a kameraman

Věnuje se herectví, filmu – kameře, střihu a tvorbě reportáží, režii. V současnosti pracuje jako redaktor, kameraman a střihač pro REAL TV, s.r.o., TV BARRANDOV. Pracoval v TV NOVA jako video reportér a redaktor. Má za sebou několik filmových a divadelních rolí, získal hlavní roli ve filmu MOBIL, hrál také např. ve známém filmu OBCHODNÍCI či ve filmu DOMÁCÍ PÉČE.

Působil také jako kameraman a režisér několika dalších filmů - Obyčejný den či Ohlédnutí za XII. ročníkem grand festivalu smíchu, v externí spolupráci se SAT PLUS. Zkušenosti získal již ve firmě CHA&ME s.r.o., kde se věnoval filmové a televizní tvorbě, produkci, režii, kameře, střihu, tvorbě televizních reportáží, vzdělávacího filmu a reklamě. Tvořil např. kinoreklamu pro VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE, kde měl zároveň herecké angažmá. Spolupracoval také s UNITED PEOPLE, specializovanou marketingovou a komunikační firmou, kde moderoval promo akce. Divadelní praxi získal také v divadle HUSA NA PROVÁZKU - Komedie o umučení (Jan Křtitel), HaDIVADLE - Incident (voják Felix) a MAHENOVĚ ČINOHŘE - Sen noci svatojánské.

Vystudoval činoherní herectví na JAMU, Divadelní fakultě.

MgA. Martin Chamer MgA. Martin Chamer

Mgr. Rudolf Hadrava, pedagog, konzultant a trenér soft skills

Dlouhodobě působí jako finanční konzultant a trenér obchodních, manažerských, komunikačních, prezentačních a telefonických dovedností pro firmy. Zkušenosti získal jako finanční konzultant ve firmě BENEFIT, s.r.o. v roli obchodního manažera a seniora makléře ve firmě E-POJISTENI.CZ, kde vedl, koučoval a trénoval telefonní makléře a věnoval se obchodu. Působil na několika pozicích v ČESKÉ SPOŘITELNĚ, kde prováděl nábor, vedení a koučování manažerů a poradců externí prodejní sítě, připravoval a realizoval školení a tréninky obchodních a manažerských dovedností. Pracoval také pro WÜSTENROT, životní pojišťovnu, a.s. v pozicích obchodního manažera a lektora, kde koordinoval chod prodejní sítě pojišťovny, tvořil a realizoval produktová školení a tréninky obchodních a manažerských dovedností v této prodejní síti. Jako trenér působil pro COMMERCIAL UNION, životní pojišťovnu a penzijní fond. Kromě poradenství v oblasti bankovních a pojišťovacích produktů pracoval jako projektant a učitel dějepisu a společenských věd, organizoval a moderoval kulturní a společenské akce a má zkušenosti v podnikání v oblasti sportovních potřeb.

Vystudoval PEDAGOGICKOU FAKULTU UP OLOMOUC – Základy společenských věd, občanskou výchovu a také FILOZOFICKOU FAKULTU UP OLOMOUC – obor Historie – archivnictví. Absolvoval několik semestrů na Stavební fakultě ČVUT Praha. Absolvoval řadu výcviků z oblasti obchodní psychologie, koučinku, obchodních dovedností, mezilidské komunikace a získal několik certifikátů, např. od společností MERCURI INTERNATIONAL, LIMRA International, INSTITUTU CERTIFIKOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ.

Mgr. Rudolf Hadrava Mgr. Rudolf Hadrava

Mgr. Irina Markarjancová, pedagog, lektor ruského a anglického jazyka, lektor obchodní komunikace

Působí téměř 10 let jako lektorka anglického a ruského jazyka pro firemní klientelu, věnuje se odborným překladům a tlumočnictví. Souběžně realizuje tréninky v oboru automotive - produktové tréninky zaměřené na konkrétní značku a témata soft skills, kam patří zejména prodejní dovednosti se zaměřením na retail, umění komunikace se zaměřením na konverzační a emoční inteligenci, motivaci a osobní růst. V oblasti automotive realizuje školení například pro ŠKODA AUTO, ŠKOFIN. Mezi její klienty v oblasti výuky jazyků a překladatelství/tlumočnictví patří mimo jiné FAKULTNÍ NEMOCNICE V HRADCI KRÁLOVÉ, ANOCOTE Ltd., GALERIE UMĚNÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHA a další.

Vystudovala filologii slovanských jazyků na Filozofické fakultě MASARYKOVY UNIVERSITY V BRNĚ a na Pedagogické fakultě UHK obor filologie a cizí jazyky pro cestovní ruch – AJ a RJ. Kromě bohaté jazykové praxe disponuje mezinárodními jazykovými certifikáty a státními zkouškami (anglický jazyk – C1, ruský jazyk – C2).

Mgr. Irina Markarjancová Mgr. Irina Markarjancová

M.Sc. Boris Markarjanc, obchodní konzultant a specialista certifikačních služeb

poskytuje služby při získávání Certifikátu o sootvetstvii a Deklaraci o sootvetstvii v rámci Certifikačního systému Jednotné Celní Unie(Tamožennogo Sojuza), který platí na jednotném celním území Ruské federace, Běloruská a Kazachstánu.

Jobs: Mechanical engineer Diesel motors, pipes, pumps, boilers, turbines, ets. Businessmen - Expert of Corpstandard Certification Body, Moscow, Russia and Russian register Cert. Body, S.-Petersburg at Russian certification systems as GOST R, Customs Union (EAC – Russia, Belorussia, Kazakhstan, Armenie, Kirgizstan), Rostechnadzor, Rospotrebnadzor, etc.

Equipment inspection expertise: pressure vessels, heat exchangers, furnaces, storage tanks, pipes, tubes, pipelines, piping, valves, fittings, steel structures, diesel generating sets, rotating equipment, expediting Activities.

Education: High Marine Professional Shool in Baku, USSR, Engineering Marine University Odessa, USSR, Faculty of Ships Mechanical Engineering

Mgr. František Halada, pedagog, manažer ve školství

Více jak 25 let se pohybuje ve školství a 11 let pracoval v oblasti vzdělávání dospělých. Vlastnil vzdělávací agenturu, kde připravoval a vedl programy pro firmy a školy. V současné době působí ve funkci ředitele základní školy v Plzeňském kraji. V posledních pěti letech úspěšně realizoval se svým týmem učitelů několik evropských projektů, např.: Čteme, rozumíme, mluvíme, Učíme digitálně – v partnerství, Modernizace výuky, Moderní škola a dále v týmové práci Webový portál a Informační systém Škola OnLine.

Věnuje se publikační činnosti pro periodika či webové portály: UČITELSKÉ NOVINY, ČESKÁ ŠKOLA, RODINA A ŠKOLA, HOSPODÁŘSKÉ NOVINY.

Studoval obor český jazyk – občanská nauka na PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI a absolvoval studium pro vedoucí pedagogické pracovníky Školský management na PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UK V PRAZE.

Mgr. František Halada Mgr. František Halada

Mgr. Bořivoj Hezký, pedagog, mentor, manažer ve školství

Pracuje ve školství, realizuje programy pro pedagogy zaměřené na individualizaci výuky s ohledem na klima školy a potřeby žáků, věnuje se oblasti mentoringu. Je spolupracovníkem redakce Inspirace pro život a podnikání pro webové stránky ELiEN, především jako moderátor video zpráv.

Kromě výuky zastává funkci zástupce ředitele základní školy, koordinuje jednání s rodiči a to nejen při různých výchovně-vzdělávacích procesech. Je součástí týmu pro koordinaci a konání veškerých školních akcí v místě školy ale i mimo ní. Zajímá se o vývoj a budoucnost české pedagogiky a vývoj učitelství jako komplexního systému předávání informací. Vystudoval UNIVERZITU HK PEDAGOGICKOU FAKULTU, absolvoval kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení, vzdělávací program MENTORING v rámci zvyšování pedagogických kompetencí. Účastnil se vzdělávacích programů zaměřených na řešení konfliktů a týmovou spolupráci, průběžně se účastní kurzů zaměřených na rozvoj komunikačních a sociálních kompetencí učitelů.

Mgr. Bořivoj Hezký Mgr. Bořivoj Hezký

Ing. Vladimír Urbanec, poradce, metodik, trenér a kouč

Od roku 1994 působí v oblasti obchodu a služeb. Působí jako lektor akreditovaných programů pro manažery, poradce, metodik, kouč. Postupně prošel pozice od obchodního zástupce, přes manažerské pozice až po pozici ředitele marketingu. Po celou dobu se svými výkony umisťoval na předních místech celorepublikových žebříčcích „OBCHODNÍK MĚSÍCE“ resp. „MANAŽER MĚSÍCE“. Vždy se orientoval na výkon a k tomu také vedl svůj tým. V minulosti pracoval jako trenér obchodních dovedností a kouč u ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s., marketingový ředitel obchodní společnosti ETN SERVICES a.s. Olomouc a vedoucí vzdělávání. Zde odpovídal za výběr, vedení, vzdělávání, výkon obchodních zástupců a manažerů společnosti. Realizoval kurzy „Obchodní zástupce“ pro HOSPODÁŘSKOU KOMORU ČR a ÚŘAD PRÁCE ČR. Podílel se na vzdělávání realitních makléřů pobočkové sítě „DŮM REALIT“.

Vystudoval VYSOKOU VOJENSKOU LETECKOU ŠKOLU SNP Košice, Fakultu elektroinženýrskou, obor radiolokační systémy letectva.

Ing. Vladimír Urbanec Ing. Vladimír Urbanec

Mgr. Tomáš Novotný, pedagog v oboru informatiky a matematiky

V současnosti působí jako středoškolský pedagog v oboru matematiky na STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLE CHEMICKÉ v Pardubicích. Má bohaté zkušenosti s vedením programů pro dospělé. Věnuje se multimediální tvorbě, webdesignu a návrhu propagačních materiálů. Ve své praxi využívá zejména produkty firmy Adobe jako je Photoshop, Illustrator, Indesign nebo Flash. Pro firmy realizuje návrhy webových stránek, webovou grafiku, realizuje webové stránky statické a dynamické, založených na systému WordPress, firemní grafiku (logo, vizitky, letáky, plakáty atd.), úpravu a retuše fotografií.

V roce 2008 získal na PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ diplom v oboru učitelství pro střední školy informatika a matematika. Pochází z města Zlín, kde absolvoval v letech 2001 a 2002 kurz kresby na Katedře designu pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové pod vedením akademického malíře René Hábla.

Mgr. Tomáš Novotný Mgr. Tomáš Novotný

Karel Viták, poradce managementu a kouč

působí v oblasti výzkumu trhu, jako poradce a kouč. Jako spolumajitel výzkumné agentury ULTEX MARKET RESEARCH působil v pozici obchodního a marketingového ředitele, kde se podílel na mnoha projektech pro významné společnosti jako např. BRAMAC, SHELL, GRADA, KAUFLAND… Pracoval i v dalších agenturách, které prováděly výzkum trhu, moderoval přes 300 diskusních skupin, vedl řadu produktových školení pro tazatele a kurzy výzkumu trhu, prodejních dovedností, komunikace a řízení lidí. Působil dále jako obchodní zástupce zahraniční výrobní společnosti O-FRITZE LACKE, má několikaletou zkušenost s nákupem a prodejem ve výrobní firmě. Téměř deset let působil také v maloobchodě, zkušenosti z této oblasti využil v testování prodejen a prodejního chování v projektech mystery shoppingu a merchandisingu a vzdělávacích programech v oblasti maloobchodu.

Karel Viták Karel Viták

Josef Moravec, spisovatel, metodik a trenér obchodních dovedností

Dlouhodobě působí jako úspěšný trenér / konzultant soft skills. Pracoval pro bankovní a pojišťovací sektor, telekomunikace, energetické společnosti a řadu obchodních a výrobních firem. V pozici lektora / konzultanta se podílel na budování a rozvoji klientských center ČESKÉ SPOŘITELNY, T-Mobile, RWE, GEMB a desítek dalších, včetně řady externích CALL CENTER V ČR i na Slovensku. Je specialistou na telefonický kontakt se zákazníky, včetně akvizičních telefonátů, telemarketingu, rettention calls a vymáhání pohledávek.

Často se podílí na přerodu servisního telefonního oddělení firem v moderní zákaznická komunikační centra, se všemi jejich unikátními přínosy do rozvoje firmy. Jeho druhou trenérskou specializací je vedení obchodního jednání face to face od A do Z. Stále se sám aktivně věnuje obchodní činnosti. Zkušenosti, poznání a úsudky z obchodní praxe využívá k předávání prodejních taktik prodejcům nejrůznějších oborů. Vede interaktivní, dynamické tréninky s použitím kreativních lektorských metod. Cílem je vždy jasný výstup do tématu a důkladné natrénování konkrétní techniky.

Základ trenérských zkušeností získal během osmi let práce v České spořitelně, nejprve jako prodejce, poté trenér a nakonec garant – metodik týmu interních trenérů. Doplnil si zde dovednosti v oblasti andragogiky, koučování a prodejních taktik, včetně know-how soft skills tréninků NĚMECKÝCH SPOŘITELNÍCH AKADEMIÍ. Prošel desítkami praktických vzdělávacích programů, z toho mnohé s certifikacemi významných institucí. Má certifikaci ČNB pro vedení kurzů „OCHRANNÉ PRVKY BANKOVEK A ROZPOZNÁVÁNÍ PADĚLKŮ“.

Je spoluautorem knihy: „TELEMARKETING V PRAXI“ a v roce 2016 mu vychází autorská kniha pro prodejce: „PRODÁVEJTE A BUĎTE NEJLEPŠÍ!“

Josef Moravec Josef Moravec

Václav Staněk, trenér obchodních dovedností

Má mnoholeté zkušenosti s péčí o zákazníky, které získal z několika oblastí. V současnosti působí jako konzultant v oblasti telekomunikací a jako lektor programů pro dospělé, zejména v oblasti prodejních dovedností, péče o zákazníky na prodejně i v terénu. Pracoval jako finanční poradce a vedoucí prodejního týmu, pracoval v pozici obchodníka v oblasti IT. Bohaté zkušenosti v oblasti komunikace a vyjednávání získal také jako starosta malé obce v Pardubickém kraji v letech 2006 – 2014.

Vystudoval SPŠE v Pardubicích. V roce 2014 získal certifikát profesní kvalifikace “Lektor dalšího vzdělávání” odpovídající úrovni Evropského rámce kvalifikací (EQF). V roce 2000 získal certifikát Silvovy metody - rozvoj mentálních vlastností a jejich využití v praxi.

Václav Staněk Václav Staněk

Tomáš Fajman, analytik, vývojář softwaru a lektor

Působí jak programátor - analytik ve firmě Ortex s.r.o, spolupracuje jako firemní konzultant v oblasti počítačových a webových aplikací, multimediálního software. Zabývá se problematikou vývoje webových aplikací, aplikací pro MS-CRM a MS-Sharepoint. Ovládá programovací jazyky C#, ASP.NET a DELPHI. Působil také jako lektor v programu multimediální tvorby pro pedagogy.

Vystudoval SPŠS v Hradci Králové. Během své dlouholeté praxe programátora absolvoval řadu kurzů v oblasti podpory vývoje aplikací Microsoft, projektového managementu a grafických programů ADOBE.

Tomáš Fajman Tomáš Fajman

Marcel Kolář, senior poradce finanční společnosti, trenér prodejních dovedností a finanční gramotnost

Působí jako senior poradce a regionální ředitel pro společnost FINANČNÍ INSTITUT, kde vede obchodní skupiny pracovníků ve svěřených regionech. Několik let se věnuje, vedle obchodní činnosti, tréninku obchodních dovedností ve firmách. Zaměřuje se především na oblast financí, investic a finanční gramotnosti. V minulosti se již při studiu na vysoké škole věnoval přímému prodeji, pro obchodní skupinu se spolupodílel se na otevření poboček v ČR a na Slovensku, měl na starost nábor, zaučení a osobní rozvoj zaměstnanců. Jako obchodní zástupce realizoval obchody v nadnárodních společnostech zabývajících se prodejem rychloobrátkového zboží (zejména v drogistickém a tabákovém průmyslu) ve společnostech BEIERSDORF a JT INTERNATIONAL.

Vystudoval VOJENSKOU STŘEDNÍ ŠKOLU JANA LUCEMBURSKÉHO ve Vyškově, Během získávání zkušeností absolvoval desítky kurzů obchodních dovedností od mezinárodně uznávaných společností, jako například MERCURI INTERNATIONAL.

Marcel Kolář Marcel Kolář

Magazín ELiEN

Karel Černý

Síla pramenící z pokory - pro mladé a silné, staré i nemohoucí.

Radkin Honzák

Opomíjení skutečných potřeb vede k depresi a únavě

Tomáš Holub

O velikonočním dramatu a naději, kterou nehledáme

Růžena Krátká

Externí služba musí firmě odlehčit, ne ji zatížit dalšími náklady

Jiří Psota

O burze, brokerech a kocovině investorů

…Možnost vložit html ručně…