Magazín ELiEN

Milan Bernard

O úspěchu ERA a vojenském marketingu

Vladimír Tuka

Koučink je to nejlepší pro talentované vůdce

Ilona Štorová

Age management zvyšuje efektivitu pracovníků

Růžena Krátká

Externí služba musí firmě odlehčit, ne ji zatížit dalšími náklady

Egbert Heller

Architektura by měla respektovat člověka

…Možnost vložit html ručně…